• anh_nen98
  • Anh_1
  • Anh_7
  • Khoi_dong_tiet_hoc_mo_hinh_VNEN_truong_Tieu_hoc_Thanh_Cong
  • Chia_se_muc_tieu_mo_hinh_VNEN_truong_Tieu_hoc_Thanh_Cong
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về ...
1. Điều kiện, tiêu chuẩn, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng các bạn xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.2. Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (được đính kèm thông báo này)3. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyểnThời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1